Αγορά κλιματιστικού - τι να προσέξετε

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη κλιματιστικού σε κάθε Ελληνικό σπίτι.

Το κλιματιστικό είναι μια συσκευή που καταναλώνει αρκετό ρεύμα, και είναι σημαντικό όταν επιλέγουμε το κλιματιστικό που θα αγοράσουμε να λαμβάνουμε υπ' όψη μας πολλούς

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του:

1. Επιλογή τύπου κλιματιστικού.

Οι κατασκευαστές μηχανημάτων κλιματισμού παρέχουν μια πολλή μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που δίνουν λύση για σωστό κλιματισμό κάθε χώρου. Τα συστήματα κλιματισμού

διακρίνονται σε απ' ευθείας εκτόνωσης (split type), πολυδιαιρούμενα οικιακά (multi split), πολυδιαιρούμενα επαγγελματικά συστήματα (VRF/VRV), συστήματα κλιματισμού packaged με αεραγωγούς και πολλά άλλα.

Κάθε τύπος παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και είναι κατάλληλος για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σε όλα τα παραπάνω συστήματα (πλην των συστημάτων packaged), διακρίνονται οι εσωτερικές τερματικές μονάδες και οι εξωτερικές.  

Οι εσωτερικές μονάδες μπορεί να είναι τύπου επίτοιχου (τα γνωστά οικιακά κλιματιστικά), κρυφού τύπου (για σύνδεση με αεραγωγούς), κασσέτες οροφής (για τοποθέτηση σε ψευδοροφή), εσωτερικά κλιματιστικά δαπέδου (για τοποθέτηση στο δάπεδο), εμφανή οροφής κ.λ.π. ώστε ο υποψήφιος πελάτης να μπορεί να επιλέξει τον τύπο του μηχανήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες του και ταιριάζει με την αισθητική του χώρου.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος κλιματιστικών είναι τα διαιρούμενα κλιματιστικά τοίχου απ' ευθείας εκτόνωσης (split - σπλιτάκια).

Η επιλογή του σωστού τύπου κλιματιστικού για κάθε χώρο είναι θεμελιώδης για την σωστή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και από αυτήν εξαρτάται τόσο η άνεση που θα μας παρέχει το σύστημα κλιματισμού, όσο και το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης.  

Επίσης πολύ σημαντική είναι η θέση εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Από αυτήν εξαρτάται η αποτελεσματικότητα του συστήματος και το κόστος λειτουργίας.  


2. Καθορισμός της ισχύος του κλιματιστικού.

Έχει καθιερωθεί η ισχύς των κλιματιστικών μηχανημάτων να αναγράφεται σε British Thermal Units per hour (btu/h), ενώ τα τελευταία χρόνια οι αποδόσεις αναγράφονται σε kW. Στα οικιακά κλιματιστικά όμως, ακόμη και σήμερα εξακολουθούμε να εκφράζουμε την ισχύ των κλιματιστικών σε btu/h.

Προκειμένου να αποφασίσουμε για το μέγεθος του κλιματιστικού που θα τοποθετήσουμε σε έναν χώρο, θα πρέπει να συνταχθεί μελέτη ψυκτικών φορτίων από μηχανολόγο μηχανικό.  Η μελέτη λαμβάνει υπ' όψη όλες τις πηγές φορτίου (ηλιακή ακτινοβολία, φορτία από την εξωτερική θερμότητα που μεταδίδονται μέσα από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, φορτία από άτομα που κινούνται στο χώρο και φορτία από συσκευές που εκλύουν θερμότητα.

Η μελέτη καθορίζει το συνολικό ψυκτικό φορτίο του κτιρίου από το οποίο προκύπτει το μέγεθος του κλιματιστικού μηχανήματος.

Για μικρούς χώρους και σπίτια, δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός ψυκτικών φορτίων, πλην των περιπτώσεων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα σε χώρους με μεγάλα ανοίγματα (μπαλκονόπορτες, παράθυρα κ.λ.π.), σε χώρους με θόλους, αίθρια και άλλες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.

Για τις κατοικίες, μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ του κλιματιστικού μας θεωρώντας 400btu/h ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της κατοικίας μας.  Σε περιπτώσεις με αυξημένο φορτίο όπως αυτές που προαναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να αυξήσουμε την ισχύ σε 500btu/h ανα τετραγωνικό επιφάνειας.

Η ισχύς των οικιακών κλιματιστικών που κυκλοφορούν στην αγορά κυμαίνεται ανάμεσα στις 9.000 και 24.000btu/h

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπερδιαστασιολόγηση του κλιματιστικού δεν είναι πάντοτε ασφαλής επιλογή, αφού ένα κλιματιστικό πολύ μεγαλύτερης ισχύος από την απαιτούμενη, θα λειτουργεί αντί-οικονομικά και δεν θα παρέχει την ίδια άνεση με αυτήν που θα παρέχει ένα κλιματιστικό διαστασιολογημένο σωστά.


3. Ενεργειακή κλάση

Η ενεργειακή κλάση ενός κλιματιστικού είναι ένας δείκτης της κατανάλωσης σε ενέργεια του κλιματιστικού όταν αυτό λειτουργεί.  Όσο μεγαλύτερη η ενεργειακή κλάση, τόσο οικονομικότερα θα λειτουργεί το κλιματιστικό.

Με βάση την ενεργειακή κλάση, τα κλιματιστικά κατατάσσονται σε κατηγορίες ενεργειακής κλάσης Α έως και G.

 

 

 

Ενεργειακή κλάση

Θέρμαση

Ψύξη

A

COP>3.60

EER>3.20

B

3.60 > COP > 3.40

3.20 > EER > 3.00

C

3.40 > COP > 3.20

3.00 > EER > 2.80

D

3.20 > COP > 3.00

2.80 > EER > 2.60

E

2.80 > COP > 2.60

2.60 > EER > 2.40

F

2.60 > COP > 2.40

2.40 > EER > 2.20

G

COP < 2.40

EER < 2.20

 


Εδώ και μερικά χρόνια, η αναγραφή της ενεργειακής κλάσης των κλιματιστικών είναι υποχρεωτική, και είναι σημαντικό να ελέγχουμε την καρτέλα ενεργειακής απόδοσης πριν αγοράσουμε το κλιματιστικό μας.

Η επιλογή ενός κλιματιστικού με υψηλή ενεργειακή κλάση, μπορεί να μας στοιχίσει κατά την αγορά λίγα περισσότερα χρήματα, αποδίδει όμως μακροπρόθεσμα, αφού το επιπλέον αυτό κόστος αποσβαίνεται από την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και 2 περίπου χρόνια, έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατασκευή, εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών που δεν διαθέτουν τεχνολογία inverter.


4. Θόρυβος

Ακόμη και ένα premium κλιματιστικό παράγει κατά τη λειτουργία του κάποιον θόρυβο. Η διαφορά των premium κλιματιστικών είναι ότι σε αυτά ο θόρυβος προέρχεται μόνο από την κίνηση του αέρα στο κλιματιστικό, με αποτέλεσμα τα καλής ποιότητας κλιματιστικά να λειτουργούν δημιουργώντας μόνο ένα ελαφρύ θρόϊσμα του αέρα.

Η στάθμη του θορύβου των κλιματιστικών μετράται σε dB.  Ένα καλής ποιότητας κλιματιστικό θα παράγει θόρυβο της τάξης των 20~25dB, ενώ ένα μέτριας ποιότητας κλιματιστικό παράγει θόρυβο 33dB.

Η διαφορά αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, δεν είναι όμως, γιατί η κλίμακα μέτρησης των dB είναι λογαριθμική, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μηχάνημα 33dB παράγει σχεδόν διπλάσιο θόρυβο από ένα μηχάνημα που παράγει 20dB.

Για να απολαύσουμε το κλιματιστικό μας, είναι σημαντικό να επιλέξουμε ένα αθόρυβο μοντέλο, ειδικά αν επιλέγουμε κλιματιστικό για την κρεβατοκάμαρα όπου ο ήχος είναι πιο ενοχλητικός.


5. Λοιπά τεχνολογικά στοιχεία.

Εκτός των παραπάνω που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, άλλες σοβαρές παράμετροι για την επιλογή κλιματιστικού είναι:

Η ποιότητα των φίλτρων του κλιματιστικού (που έχει να κάνει με τη διαφύλαξη της υγείας μας).
Η ύπαρξη ιονιστή (που καθαρίζει τον αέρα του χώρου από τον καπνό και τη σκόνη)
Η ύπαρξη γραπτής εγγύησης


Επίλογος.

Αν και τα κλιματιστικά αντιμετωπίζονται και αγοράζονται σαν "λευκές συσκευές" και πωλούνται από ανθρώπους άσχετους με το επάγγελμα, στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Το κλιματιστικό δεν είναι ψυγείο ή πλυντήριο.  Η επιλογή του εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί, και ο υπολογισμός της ισχύος του θα πρέπει να γίνεται πάντοτε από τεχνικό και μετά από επίσκεψη στο χώρο μας.

Είναι λοιπόν σημαντικό να αγοράζουμε κλιματιστικό από επαγγελματίες του χώρου και να φροντίζουμε η εγκατάσταση να γίνεται επίσης από επαγγελματίες ψυκτικούς για να απολαύσουμε το κλιματιστικό μας για πολλά χρόνια πληρώνοντας λιγότερα χρήματα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Write a comment

Comments: 0